Phone: +64 9 407 7200 | Email: 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。        

Kenya

来自东非咖啡的主要产地,以其质量而闻名。

这种单一来源的豆子有明亮的外表和浆果和柑橘的芳香味道,能感受到一丝丝香气。


花费                             运费

0—50.00NZD                     5NZD

超过50NZD免费

 
Kenya
NZ$42.00
请选择大小:

请选择类型: